AGS 25

Tectylborttagare - Miljöanpassad
Artikelnummer: 3657

AGS 25 är en lätt biologiskt nedbrytbar tectylborttagare som kan användas på de flesta ytor som t.ex. hårda icke absorberande ytor som släta stenytor, plast, lackerad plåt, eller porösa ytor som betong tegel, puts, etc. Används med fördel i kombination med AGS 27 GEL på porösa ytor där tectylklotter trängt djupt in i ytan.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Släta ytor:
Ta bort ev. ströklotter med en trasa indränkt med AGS 25.

Porösa ytor:
Lägg på AGS 25 med lågtrycksspruta, låt suga in i ytan några minuter, applicera därefter AGS 27 GEL med pensel eller airless sprayer. Verkningstiden varierar beroende på väderlek, klottrets ålder och temperatur, (ca 1-24 timmar). Spola av med hetvattenhögtryck 70-90°C, tryck beroende på ytans karaktär, ca 50-200 bar. Upprepa behandlingen vid behov.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Ca 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ofärgad lösning.
  • Emballage: 5 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,0 kg/liter.
  • Luktlös.
  • pH ca 9.5
  • Innehåller alkoholetoxilat.

Märkning
Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss