AGS 65

Används för borttagning av ”restskuggor” i samband med klottersanering. Används utomhus, främst för porösa ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

 

Artikelnr: 3665 Kategorier: , Etiketter: , ,

Beskrivning

AGS 65 avlägsnar ”restskuggor” i samband med klotterborttagning. Är lätt förtjockad för att hänga kvar på ytan och öka verkningstiden. Kan användas på följande material: granit, gnejs, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor och trä samt oorganisk färg. Används utomhus. Används främst på porösa ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar.

OBS! Skall inte användas på mjuka metaller som exempelvis aluminium.

SÅ HÄR GÖR DU
Applicera AGS 65 med pensel eller borste. Låt verka ca 5-30 minuter eller tills klottret är upplöst. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut.
OBS! På metallytor kan effekten försämras om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge bättre resultat än högtrycksspolning.
Upprepa behandlingen om skuggor kvarstår.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Extra försiktighet skall vidtagas. AGS 65 är STARKT FRÄTANDE. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter