AGS 5 SR HAWK För tusch- anilinklotter

Artikelnummer: 36271

AGS 5 SR HAWK löser effektivt besvärligt tusch- och anilinklotter. Löser även sprayfärger. AGS 5 SR HAWK kan användas på de flesta ytor. Hårda målade ytor, porösa ytor, galvade ytor.
Har visat sig vara mycket effektiv att lösa anilinklotter. Används både inom och utomhus.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Hårda icke absorberande ytor:
Tag AGS 5 SR HAWK på en ren trasa. Arbeta bort klottret. Arbeta in mot klottret för att undvika utsmetning. Vid svåra objekt låt AGS 5 SR HAWK verka några minuter innan avtorkning. För att undvika kemrester på ytan, neutralisera med vatten eller milt rengöringsmedel typ RENO 12 eller SPEEDY.
Porösa ytor vid färskt klotter:
Applicera AGS 5 SR HAWK med lågtrycksspruta, låt verka några minuter, spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytan.
Alternativt: Applicera AGS 5 SR HAWK med lågtrycksspruta, låt verka några minuter, lägg på AGS 2+ GEL eller AGS 3+ GEL, låt verka tills klottret är löst, spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytan. Vid pigmentskuggor, använd AGS 60 eller AGS 65.
OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,1-0,3 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och
skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande brun vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,97 kg/liter.
  • Svag doft av lime och lösningsmedel.
  • Innehåller 2-butoxietanol, kaliumhydroxid,n-butylpyrrolidon, 2-(2-butoxietoxi)etanol, vätebehandlat destillat, miljöanpassad citrusdoft.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss