AGS 560 PLEXI CLEAN

För plexiglas
Artikelnummer: 3653

AGS  560 Plexi Clean är speciellt framtagen för klotter på plexiglas. Tar effektivt bort tusch- och tectylklotter utan att angripa plexiglaset. Löser även sprayklotter med lite längre verkningstid.
AGS 560 Plexi Clean fungerar även på andra målade och känsliga ytor. Används både utom- och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar.

OBS! Vi rekommenderar att ett prov utförs på en liten del av ytan.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Spraya AGS 560 Plexi Clean på ytan, torka bort klottret med en ren trasa eller torkduk. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Ibland kvarstår en fet hinna efter borttagningen, denna avlägsnas med hjälp av en torr trasa. Upplösningsprocessen avbryts enkelt genom applicera vatten på klotterborttagaren. Om extra snabb torkning erfordras, efterskölj med fönsterputsmedel innehållande isopropanol.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,1 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Brunaktig tunnflytande vätska.
  • Emballage: 0,75 liters ergonomisk plastflaska.
  • Densitet: 0,92 kg/liter.
  • Innehåller 2-(2-etoxietoxi)etanol, n-butylpyrrolidone

Märkning
Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss