BETO

Rostlösare
Artikelnummer: 1302

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor. Är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av galvaniserade ytor (ytor med zinkskikt) och även före målning av betonggolv. Återställer gamla rostiga verktyg och liknande till användbart skick genom nedsänkning i bad. Får efter neutralisering släppas ut i avlopp. Kan i vissa fall ersätta blästring.

Instruktion


BETO används främst inom följande verksamhetsområden:

 • Industrier
 • Verkstäder
 • Målerier
 • Byggföretag
 • Golvfirmor
 • Lantbrukare
 • Fastighetsförvaltning

Dosering
Används koncentrerat eller spädes 1 – 8 delar vatten.
Betning av betonggolv: Spädes med ca 4 delar vatten.

Åtgång
Ca 0,5-1 liter blandad vätska/m².

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Skyddsåtgärder
BETO är FRÄTANDE, använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Dokument


Teknisk data


 • Transparent vätska.
 • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
 • Densitet: 1,26 kg/liter.
 • Svag doft.
 • pH < 1,0.
 • Innehåller fosforsyra.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt Gods enligt ADR.
UN 1805, Fosforsyra lösning
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss