RENOX

RENOX används för rengöring där blekande effekt eftersträvas. Bryts lätt ned till syrgas och vatten.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 2303 Kategorier: ,

Beskrivning

RENOX är en väteperoxidlösning. Används för rengöring där blekande effekt eftersträvas. Bildar inga giftiga föreningar utan sönderfaller till syrgas och vatten. Det enda kravet på RENOX är att föremålen som skall saneras tål vatten. Exempel där RENOX kan användas: rengöring av trä, betong, sten och ytor efter brand.
OBS! RENOX verkar blekande. Angriper vissa metaller som järn, krom, koppar, aluminium. Gör alltid ett prov först.

SÅ HÄR GÖR DU
Applicera RENOX med hand eller lågtrycksspruta. Låt ligga på ytan och verka. RENOX bryts efter hand ned till syrgas och vatten, eftersköljning behövs ej.

Dosering
Används koncentrerad eller späd upp till 5 ggr med vatten. OBS! vid spädning med vatten skall RENOX användas samma dag.

Åtgång
Ca 0,2 – 0,5 liter/m² beroende på yta.

Förvaring
Förvaras svalt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 8 månader i oöppnad förpackning. Därefter sker en långsam nedbrytning av väteperoxiden.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Alger, mögel, svamp, Lukt

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Industrimålade ytor, Kalksten, Marmor – obehandlat, Marmor – polerad, Mineral- och stenytor, Sandsten, Tegel, Terazzo, Trä – obehandlat