BIO ONE LIME

Luktkontroll - Parfymerad
Artikelnummer: 2401

BIO ONE LIME är en speciellt anpassad produkt för att bryta ned dålig lukt i t.ex. hemmet, industrin, institutioner, etc. Lätt biologisk nedbrytbar. Snabb, effektiv, långverkande effekt. Skonsam mot alla material.

Instruktion


BIO ONE LIME innehåller en vattenburen blandning av icke patogen bakteriekultur.
BIO ONE LIME verkar på 2 sätt.

  • Ett snabbverkande neutraliseringsämne kapslar in de luktorsakande molekylerna.
  • Speciellt anpassad bakteriekultur bryter ned molekylerna till koldioxid och vatten.

BIO ONE LIME har en djup penetreringsförmåga. Kan sprutas på ytan som skall behandlas, eller (på hårda ytor): Tag på en trasa och torka bort dålig lukt.
BIO ONE LIME avlägsnar olika typer av lukt som ex. sulfit (ruttna ägg), katturin, härsken lukt (smör, svett), tobak, ammoniak, Dimetylamin, Trimetylamin (rutten fisk eller kött, gammalt urin).
Kan användas inom industri, institutioner (skola, fängelse, sjukhus), gym, restauranger, hemmet, djurvård, etc.

Dosering
Används koncentrerad eller späds med vatten upp till 10 gånger.

Optimala förhållanden
Fungerar bäst inom temperaturintervallet +5 till +45°C.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Klar till opaque lösning.
  • Emballage: 1 liters plastflaska och 5 liters plastdunk.
  • Densitet: 1.0 kg/liter.
  • Doft av örter och lime.
  • pH ca 6-8.
  • Innehåller citronsyra, xylensulfonsyra, natriumsalt.

Märkning
Ej märkningspliktig.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss