FORDONSTVÄTT MILJÖ

FORDONSTVÄTT MILJÖ löser olje- och fettbundna föroreningar. FORDONSTVÄTT MILJÖ används även till: Motortvätt, avfettning, sommarschampo, avrinning och glanseffekt.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

FORDONSTVÄTT MILJÖ löser olje- och fettbundna föroreningar. Tillhör den senaste generationen av ”lätt” biologiskt nedbrytbara och hälsoanpassade rengöringsmedel. Får inte användas som rengöring före ommålning. FORDONSTVÄTT MILJÖ används främst för att avlägsna: Intorkad asfalt, tjära, ureasalter, olja och fetter, insektsfläckar.
FORDONSTVÄTT MILJÖ används även till: Motortvätt, avfettning, sommarschampo, avrinning och glanseffekt.

SÅ HÄR GÖR DU
Spola av ytan som skall rengöras med vatten, applicera FORDONSTVÄTT MILJÖ med lågtrycksspruta. Låt verka i ca 5-15 minuter. Spola av med varmt vatten. Bästa resultat erhålls vid en vattentemperatur av 50-70°C i kombination med borsttvätt.

Dosering

  • Intorkad, kemikalieblandad och dubbriven asfalt, ureasalter samt tjära spädes med vatten 1+1. Ej intorkad tjära, asfalt, vägsalt spädes med vatten 1+1 – 1+2.
  • Motortvätt, avfettning, insektsfläckar samt maskinavfettning spädes med vatten 1+2 – 1+4.
  • Sommarschampo, torr smuts, partikelsmuts spädes med vatten 1:30.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage. Vid temperatur över +30°C finns det risk för att produkten blir vitaktig, kyl ned och skaka om.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Fett, Insektsrester, Luftföroreningar, Olja, Partikelsmuts, Sot, fet smuts

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Industrimålade ytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Metallytor, Plåt