BPS 7425

Oljeborttagare
Artikelnummer: 7425

BPS 7425 är speciellt formulerad för att avlägsna olja eller oljespill på olika sorters fasadytor. Kan användas på all slags sten och mineralytor. Skyddstäckning av fönster behövs inte göras. För utomhusbruk. Lätt biologiskt nedbrytbar och användarvänlig.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera BPS 7425 med lågtrycksspruta. Låt verka 5-30 minuter beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-300 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Vid behov upprepa behandlingen.

Dosering
Används koncentrerat eller späd 50/50 med vatten.

Åtgång
Normal förbrukning ca 0.2– 0.3 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Vid användning av högtryckstvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,0 kg/liter.
  • Svag lukt.
  • pH ca 9,5.
  • Innehåller alkoholetoxilat, cocoamide dea.

Märkning
fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss