BPS 7100

BPS 7100 är ett högalkaliskt fasadrengöringsmedel för rengöring av hårt nedsmutsade fasader. Löser feta och oljehaltiga föroreningar. Biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 7100 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

BPS 7100 är ett högalkaliskt fasadrengöringsmedel för användning av hårt nedsmutsade fasader. Feta och oljehaltiga föreningar förtvålas och är lätta att spola av med vatten.
BPS 7100 kan användas på ytor såsom: puts, kalksten, sandsten, betong, alkaliskt tegel. För utomhusbruk. Biologiskt nedbrytbar.

SÅ HÄR GÖR DU
Förvattna ytan rikligt med kallt vatten. Applicera BPS 7100 nedifrån och upp med lågtrycksspruta. Låt verka 30 minuter upp till 6 timmar beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är kemfuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-200 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Vid behov upprepa behandlingen. Skölj rikligt med vatten för att spola bort alla kemrester. Om den rengjorda ytan ska målas kan en neutralisering med en svag syra behövas för att erhålla ett pH värde på ca 9-10 på fasadytan.

Dosering
Används koncentrerat eller späd 1:2 med vatten.

Åtgång
Normal förbrukning ca 0.2-0.3 liter/m². Kan dock variera beroende av ytans beskaffenhet.

Förvaring
Lagras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Extra försiktighet skall vidtagas. BPS 7100 är STARKT FRÄTANDE. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten

Ytterligare information

Föroreningar

Fastbränt Fett, Fett, Olja, Sot, fet smuts

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Granit – polerad, Kalksten, Marmor – obehandlat, Marmor – polerad, Mineral- och stenytor, Sandsten, Tegel, Terazzo