FBM 90 GEL

Färgborttagare - Epoxifärg
Artikelnummer: 1819

FBM 90 Gel är en miljöanpassad produkt för att lösa epoxifärger. Går också utmärkt för att avfärga plåttak med olika typer av färger som ligger på varandra. Den har lång ”öppentid” (torkar långsamt). Användes vid färglösningsproblem där man behöver en viskös produkt. Samma som FBM 90 men förtjockad för längre verkningstid.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Applicera FBM 90 GEL med pensel, roller eller högtrycksspruta. Avfärgningstiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 30 minuter till 24 timmar. Spola av detaljerna med hetvattenhögtryck, varmt vatten, 90°C, 150-300 bar.
OBS! Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög. Kan neutraliseras med vatten.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2-1,0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Viskös vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,99 kg/liter.
  • Svag lösningsmedelsdoft.
  • Flampunkt >90°C.
  • Innehåller n-butylpyrrolidon.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar
allvarlig ögonirritation.
Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss