RENO 12 Allrengöringsmedel
Bra Miljöval

Artikelnummer: 1100

RENO 12 är ett högeffektivt alkaliskt rengöringsmedel som snabbt rengör föreningar av fetter, sot, nikotin och ingrodd smuts. Är effektiv även i kallt vatten. Används också för rengöring av syrgastuber och gasflaskor. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


RENO 12 används främst inom följande områden:

Industrirengöring: lokaler, maskiner, material.
Fastigheter: entréer, källare, soprum/sopnedkast.
Båtar: plast, trä, stål.
Storstädning: golvrengöring med skurmaskiner.

Dosering

  • Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
  • Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.
  • Golvtvätt och liknande spädes med 2 dl till 10 liter vatten.
  • För rengöring av syrgastuber och gasflaskor, spädes 1:500. 1 dl RENO 12 till 50 liter varmt vatten. Låt ligga i ca 30 minuter innan tuberna/flaskorna sköljes 2 ggr med rent vatten.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska med svag doft.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,05 kg/liter.
  • pH i koncentrat ca 11,4.
  • Innehåller kaliumhydroxid, hexyl d-glukosid, 2-propylheptanoletoxilat, fosforsyra.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss