AGS 3512

AGS 3512 är ett allväders klotterskydd, avsett för de flesta typer av absorberande
ytor. Fångar upp spray, pensel, tusch och tectylklotter.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

AGS 3512 är ett vaxbaserat klotterskydd avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray, pensel och tectylklotter samt har dessutom en god motståndskraft mot tuschklotter. Livslängd mot klotter upp till minst 5 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. Är diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt. Är avsett för de flesta typer av absorberande ytor som t.ex. betong, tegel,kalksten, sandsten granit, etc.

OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av yta. Nygjuten betong måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3512 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

SÅ HÄR GÖR DU

Förberedelser
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Idealisk yttemperatur är inom intervallet 10 till 35°C. Nedre temperaturgräns är +5°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95%.

Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3512 kan läggas med lågtrycksspruta, färgspruta eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. Torktid mellan varje läggning beror på väderleken, ca 30 min – 3 timmar. AGS 3512 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning utomhus:
Metod 1 – Normal porös yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

Metod 2 – Känslig yta, målad yta:
Spraya på AGS 3505. Låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa tryck efter ytan. Ströklotter kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten och låt torka.Återskydda med 2-3 lager!

Återskyddning av klotterskyddad yta:
Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3512 med torktid mellan läggningarna.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet ochkapillärförmåga.

Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

OBS! Vid hårt sugande ytor kan det behövas lägga 3-4 lager klotterskydd.

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

På ytan
Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV- resistent, väder- och vattenavvisande.
OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i rumstemperatur och oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Rost, Rostskyddsmassa, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Kalksten, Marmor – obehandlat, Mineral- och stenytor, Sandsten, Tegel, Terazzo, Trä – obehandlat