AGS 3515

AGS 3515 är ett 1-lagers klotterskydd med låg smältpunkt, avsett för de flesta typer
av absorberande ytor.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Ladda ner testrapporter

Beskrivning

AGS 3515 är ett temporärt vaxbaserat klotterskydd avsett för de flesta typer av absorberande ytor. AGS 3515 är utformat att läggas i 1 lager. Fångar upp spray och penselklotter. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. AGS 3515 har en låg smältpunkt som gör den lätt att spola av. Diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt. AGS 3515 passar att läggas på ytor som ofta blir utsatta för klotter, exempelvis gångtunnlar, skolor, m.m. Där räcker det oftast med att lägga 1 lager. AGS 3515 fungerar då som ett temporärt klotterskydd med flera års hållbarhet.

OBS! När man applicerar AGS 3515 erhålles en vitaktig ”mjölkig” yta som blir transparent när skyddet torkar. Vid osäkerhet skall prover alltid göras.

SÅ HÄR GÖR DU
Förberedelser:
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Idealisk yttemperatur är inom intervallet 10 till 35°C. Nedre temperaturgräns är +2°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95 %. OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av yta. Nygjuten betong och kalkputs bör bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3515 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3515 kan läggas med lågtrycksspruta, färgspruta eller roller. Skyddet läggs i 1 lager, så att ytan blir mättad. AGS 3515 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning:
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 60-90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. Återskydda med 1 lager så att ytan blir mättad.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.

Riktvärden:

  • Betong, tegel och liknande, ca 0,2 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, KC-puts och andra sugande ytor , ca 0,3 liter/m².

Torktid

Beroende på väderleken har AGS 3515 en torktid på ca 1-4 timmar. Observera att detta är ett riktvärde, och kan därför variera från yta till yta.

På ytan
Vitaktig när produkten appliceras och transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan när den torkat. Vid kontakt med regn kan klotterskyddet vitna, men återgår till transparent när den torkat ut. UV- resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkar nyans eller ökad glans. Vid fuktig väderlek kan skyddet bli vitaktigt, på hårda glansiga material kan skyddet fästa sämre på underlaget.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i rumstemperatur och oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Rost, Rostskyddsmassa, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter

Yta

Betong