AGS 3550

1-komponents permanent klotterskydd. Stoppar effektivt tusch, anilin – och sprayklotter. Lång hållbarhet. Hög UV beständighet.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

AGS 3550 är ett mycket effektivt 1-komponents permanent klotterskydd. Består av en polysilazane/kväveförening som ger en mycket hård bindning till ytan. Stoppar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan. Står emot även de flesta s.k. anilinfärgerna som visat sig vara svåra att avlägsna. Ger matta ytor en fräsch och blank lyster. AGS 3550 har en lång hållbarhet och hög UV beständighet. AGS 3550 kan läggas på de flesta hårda ytor som t.ex. lackad plåt (bussar, tåg, biljettmaskiner, postlådor, aluminium, galvad plåt, plast, plexiglas, etc.). Vid osäkerhet om vidhäftning; gör ett prov med en stark tejp och drag av.

SÅ HÄR GÖR DU
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Ytor som inte skall behandlas bör täckas för. OBS! Innan påläggning av AGS 3550 måste ytan vara helt torr. Applicera med tvättpäls, mikrofiberduk eller en ren trasa vid mindre arbeten. Appliceras i 1 tunt skikt. Vid matta ytor eller ytor som absorberar bör det läggas lite tjockare skikt. Dammtorr efter ca 1-2 timmar. För full motståndskraft mot klotter krävs ca 7 dygns härdning, men tål klotter redan efter 1 dygn. Applicerings- och yttemperatur skall vara mellan +5 – +30°C. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80%. Applicera inte i direkt solljus och tillse att det inte regnar på ytan inom 12 timmar efter påläggningen. Om AGS 3550 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp. OBS! Vid för tjock påläggning finns det risk för att skyddet kan krackelera.
Klotterborttagning:
Använd mild klotterborttagare, ex. AGS 560 eller AGS 221 TUNN vid klotterborttagning. Vid mindre ytor kan trasa användas. Efterskölj med vatten. På större ytor, använd högtryck, ca 50-100 bar, ca 50-60°C. Arbeta alltid nedifrån och upp. Vid svårt klotter kan AGS 5 SR användas som ett komplement. OBS! AGS 5 SR skall användas med försiktighet då AGS 3550 kan skadas vid upprepad användning.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
På hårda, blanka och inte sugande ytor räcker 1 liter AGS 3550 till ca 60-80 m². På matta, lite mer sugande ytor räcker 1 liter till ca 40-50 m².

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage. Under längre tids förvaring bör förpackningen öppnas och trycket sänkas. Ammoniak utvecklas under tid. OBS! Produkten hydrolyseras långsamt om det kommer i kontakt med vatten, under hydrolysen utvecklas vätgas och kondenserad siloxan.

Hållbarhet
Ca 12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsmask vid slutna utrymmen.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Rost, Rostskyddsmassa, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Glas, Granit – polerad, Hårdplast, Industrimålade ytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Marmor – polerad, Metallytor, Plåt, Plexiglas