BPS 7621 GEL

Färgborttagare för ytor målade med plast- och dispersionsfärger (plastisol). Avlägsnar både topplack och primer på samma gång. Biologiskt nedbrytbar.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Produktguide – Färgborttagare

Artikelnr: 7621 Kategorier: , Etikett:

Beskrivning

BPS 7621 GEL är en miljöanpassad färgborttagare för ytor målade med plast- och dispersionsfärger (plastisol). Avlägsnar både topplack och primer på samma gång. Lätt biologiskt nedbrytbar och användarvänlig.

SÅ HÄR GÖR DU
Täck in ytor som inte skall behandlas, täck känslig vegetation och spärra av arbetsområdet. Applicera BPS 7621 GEL med pensel, borste eller färgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Låt verka tills färgen lyfts från ytan. Beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur kan verkningstiden variera, ca 1-12 timmar. Vid varmt väder kan verkningstiden vara kortare. Den upplösta färgen spolas av med högtryck, (anpassa tryck efter underlag, 100-300 bar), bäst effekt fås om vattentemperaturen är ca 90°C. Spola av nedifrån och upp. Arbeta alltid från rengjord yta mot färgen. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned.
OBS! Gör alltid ett test på en mindre yta först.

Miljöaspekter
BPS 7621 GEL är biologiskt nedbrytbar, men innan avspolning av den upplösta färgen bör man kontrollera med lokala myndigheter om vilka lokala regler som förekommer.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0.2-1.0 liter/m² beroende av temperatur och färgtjocklek.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Plastisolfärg

Yta

Metallytor, Plåt