RENO 14

RENO 14 är ett mycket effektivt och mångsidigt, starkt alkaliskt (pH 14) rengöringsmedel. Rengör snabbt föreningar av fetter, sot och olja.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

RENO 14 löser olje- och fettbundna föroreningar. Rengör snabbt och effektivt verkstadsgolv från olja, fett lera och andra svåra föroreningar. Ger ett mycket gott resultat vid rengöring av kåda från hyvelstål och sågklingor. RENO 14 används främst inom följande verksamhetsområden:
Åkerier, Reningsverk, Industri, Träindustri, Entreprenadföretag, Saneringsföretag, Panncentraler, Fastighetsförvaltningar, Värmeverk, Byggföretag.

Dosering

  • Grova föroreningar spädes med 5-10 delar vatten.
  • Lättare föroreningar spädes med 10-30 delar vatten.
  • Rengöring av sågklingor och hyvelstål spädes med 5-10 delar vatten.

Åtgång
Ca 0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Extra försiktighet skall vidtagas. RENO 14 är STARKT FRÄTANDE. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Äggviteämnen, Avföring, Blod, Fastbränt Fett, Fett, Kåda, Sot, fet smuts

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Granit – polerad, Hårdplast, Kalksten, Marmor – obehandlat, Marmor – polerad, Mineral- och stenytor, Sandsten, Tegel, Terazzo