METO

METO är lämplig för rengöring av oxiderad aluminium, koppar och mässingsytor.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 1303 Kategorier: , Etiketter: , ,

Beskrivning

METO löser mycket effektivt svåra föroreningar av t ex. urinsalter, fasadrinningar mm. Löser vattenglas och andra silikater, kiselföroreningar, karbonater och mineraler. Löser även urinsalter som annars är mycket svåra att få bort med vanliga rengöringsmedel. Är mycket lämplig för rengöring av oxiderad, avgasbelagd aluminium, koppar och mässingsytor.
METO används främst inom följande användningsområden: husfasader, vatten och avloppsverk, gds-hallar på bensinstationer, militära anläggningar, industrier, restaurangkök, åkerier m.m.

SÅ HÄR GÖR DU
Spola först av ytan med vatten. Applicera METO med lågtrycksspruta, svamp eller pensel. På lodräta ytor läggs METO på nedifrån och upp. Låt verka ca 15 min. Bearbeta ytan med svamp eller borste. Skölj med vatten. OBS! Kan användas på rostfri plåt eller annan metall med viss försiktighet. Rådfråga TRION TENSID AB vid osäkerhet.

Dosering
Vid hårt smutsade ytor användes METO koncentrerat. Ger god effekt vid utspädning upp till 1:5.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Metalloxider, Metallsalter, Rost

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Betong, Granit – obehandlat, Hårdplast, Industrimålade ytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Metallytor, Plåt