TCS 25

TCS 25 Rengör golv, väggar, mattor, plast, trä och målade ytor. Skonsam mot de flesta material. Används även för rengöring av sot efter bränder.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

TCS 25 rengör skonsamt de flesta ytor som är täckta med sot efter brand. Är lätt att moppa ut nära brandhärd. Kan också användas till industriell rengöring för hårt nedsmutsade ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar. Rengör golv, väggar, mattor, plast, trä och målade ytor. Skonsam mot de flesta material.

SÅ HÄR GÖR DU
TCS 25 appliceras nedifrån och upp med lågtrycksspruta eller mopp. Låt verka ca 30 minuter. Spola av det upplösta sotet eller smutsen med högtryck, anpassa tryck efter underlag ca 40-100 bar, gärna varmvatten 40-90°C och ca 20 ltr/minut. Spridningsvinkel 25-40°. Hårt sittande sotfläckar – bearbeta ytan med Scotchbright. Efterskölj med ljummet vatten.

Dosering
Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Äggviteämnen, Avföring, Blod, Fågelspillning, Fett, Insektsrester, Nikotinfläckar, Olja, Sot, fet smuts

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Betong, Glas, Granit – obehandlat, Granit – polerad, Hårdplast, Industrimålade ytor, Kalksten, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Marmor – obehandlat, Marmor – polerad, Metallytor, Mineral- och stenytor, Plåt, Sandsten, Tegel, Terazzo, Trä – målat, Trä – obehandlat, Ytskyddade ytor