BETO

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 1302 Kategorier: , Etiketter: ,

Beskrivning

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor. Är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av galvaniserade ytor (ytor med zinkskikt) och även före målning av betonggolv. Återställer gamla rostiga verktyg och liknande till användbart skick genom nedsänkning i bad. Får efter neutralisering släppas ut i avlopp. Kan i vissa fall ersätta blästring.

BETO används främst inom följande verksamhetsområden:

  • Industrier
  • Verkstäder
  • Målerier
  • Byggföretag
  • Golvfirmor
  • Lantbrukare
  • Fastighetsförvaltning

Dosering
Används koncentrerat eller spädes 1 – 8 delar vatten.
Betning av betonggolv: Spädes med ca 4 delar vatten.

Åtgång
Ca 0,5-1 liter blandad vätska/m².

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Skyddsåtgärder
BETO är FRÄTANDE, använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Ytterligare information

Föroreningar

Kalkavlagringar, Rost

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Betong, Glas, Hårdplast, Metallytor, Plåt, Tegel