FBM 7

FBM 7 är en miljöanpassad produkt för industriell färgborttagning. Speciellt framtagen för att lösa tjocka färgskikt. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 1823 Kategorier: , Etikett:

Beskrivning

FBM 7 är en miljöanpassad produkt för industriell färgborttagning. Speciellt framtagen för att lösa tjocka färgskikt. FBM 7 innehåller komponenter som snabbt penetrerar in och bryter ned bindemedlen i olika färgtyper. Löser de flesta färger, ex; pulverlacker, epoxi, akrylat, uretan, 2 komponents- lacker, tampongtryckfärg, mm.

För återaktivering av FBM 7 använd FBM Aktivator.

SÅ HÄR GÖR DU
Processen:
Detaljer för färgborttagning läggs i ett bad. Använd gärna värme mellan 50 – 80°C. Tvättiden beror på färgskiktstjockleken. Omrörning eller ultraljudsbad sänker avfärgningstiden. Efter avfärgning lyftes detaljerna från badet och spolas rena med vatten.

Underhåll:
De upplösta färgpartiklarna sjunker till botten och kan tappas av. Tillsätt därefter ny FBM 7. pH i det aktiva badet bör ligga mellan 10.0–12.5. Vid pH sänkning eller vid försämrad färgborttagning: Använd filtrering eller låt de upplösta färgpigmenten sjunka till botten (12-24 timmar). Tappa ur färgpigmenten och tillsätt därefter 1-2% FBM AKTIVATOR.

Mätning av pH-värdet:
Tag 100 ml FBM 7 och blanda med 400 ml rent vatten. Rör om och mät pH-värdet.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas. Se till god luftväxling eller använd punktutsug, speciellt vid hög värme.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg