BPS 7150 GEL

BPS 7150 Gel är en högalkalisk, mycket effektiv färgborttagare. Speciellt formulerad för att lösa oljehaltiga färger. Biologiskt nedbrytbar.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Produktguide – Färgborttagare

Artikelnr: 7150-025 Kategorier: , Etikett:

Beskrivning

BPS 7150 GEL är speciellt formulerad för att lösa oljehaltiga färger. Kan användas på de flesta slags underlag. Undantag är vissa metallytor (aluminium, zink, koppar, magnesium), läder och textiler som förstörs. På träytor skall BPS 7150 GEL användas med försiktighet då träfibrerna kan påverkas. Biologiskt nedbrytbar.

SÅ HÄR GÖR DU
Förbehandling:

Förvattna ytan rikligt ungefär 1 timme före påläggning av BPS 7150 GEL. Vattna tills dess att underlaget inte ”suger” vatten längre. I samband med förvattningen kan löst sittande färglager avlägsnas. Täck ömtåliga ytor och känslig vegetation samt spärra av arbetsområdet.
Påläggning:
BPS 7150 GEL kan appliceras med pensel eller roller, (använd inte färgspruta). Täck ytan jämnt med BPS 7150 GEL. Verkningstiden är beroende av temperatur, färgens ålder, antal lager, tjocklek samt ytans struktur. Verkningstiden varierar mellan 2 till 48 timmar. Normalt överskrider verkningstiden inte ett dygn. Vid temperaturer under +5°C förlängs verkningstiden avsevärt. BPS 7150 GEL upphör att verka om produkten torkar ut. Aktiveras med en lätt duschning av vatten eller ånga. Under verkningstiden blir ytan först gul sedan brun.
Avspolning:
Den upplösta färgen spolas av med hetvattenhögtryck upp till 90°C. Trycket anpassas efter underlaget, ca 50-150 bar. Bästa ”avsköljning” av den upplösta färgen uppnås med ett flatstråle munstycke. Spola av nedifrån och upp. Arbeta alltid från rengjord yta mot färgen. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ner.
OBS! På trä bör säkerhetsavståndet mellan spolmunstycket och ytan vara 20 cm.
Efterbehandling och neutralisering:
Omedelbart efter avslutad färgborttagning skall ytan neutraliseras med en lätt sur produkt, ex. BPS 7315. Låt ytan därefter torka 1-3 dygn. pH-värde mäts med universalindikator varefter ytan vid behov neutraliseras på nytt. OBS! Neutralisering måste alltid göras om ytan skall målas om.

Miljöaspekter
BPS 7150 GEL är biologiskt nedbrytbar, men innan avspolning av den upplösta färgen bör man kontrollera med lokala myndigheter vilka lokala regler som förekommer.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager mm. Normal förbrukning är ca 0,5-1,0 liter/m². Beroende på färgtjocklek, kan ibland 2,0 liter/m² behövas.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
BPS 7150 GEL är STARKT FRÄTANDE, Använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Spill
Små mängder spolas bort med riklig mängd vatten. Större spill neutraliseras med en svag syra varefter det spolas bort med riklig mängd vatten. Kontakta räddningstjänst vid behov

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Oljefärg

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Marmor – obehandlat, Mineral- och stenytor, Sandsten, Tegel, Terazzo, Trä – obehandlat