FBM 90 GEL

Speciellt anpassad för att lösa epoxifärger, 2-komponentsfärger och olika typer av färger som ligger på varandra. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Produktguide – Färgborttagare

Artikelnr: 1819 Kategorier: , Etikett:

Beskrivning

FBM 90 GEL är en universell, biologiskt nedbrytbar färgborttagare som löser de flesta förekommande färgtyper. Produkten är viskös, har lång öppentid och rinner ej av vertikala ytor.

SÅ HÄR GÖR DU
Gör alltid ett test med produkten på ytan som ska avfärgas för att fastställa effektivitet och verkningstid.

Applicera FBM 90 GEL jämnt över ytan med pensel eller roller. Verkningstiden varierar beroende på temperatur, typ av färg och antal färgskikt. Normalt upp till 24 timmar.

Inplastning av ytan rekommenderas för att förhindra att produkten torkar ut.

När färgen är upplöst skrapas den lätt ner i uppsamlingskärl/säck för avfallshantering.

Torka bort eventuella kemrester med en fuktig svamp.

Ommålning kan ske när ytan har torkat.

FBM 90 GEL kan angripa vissa gummi- och plastdetaljer.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2-1,0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Sörj för god ventilation.

Ytterligare information

Föroreningar

Epoxi

Yta

Metallytor, Plåt