FBM AKTIVATOR

Aktivator för FBM 7 färgborttagare, används för reaktivering av FBM 7.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 1826 Kategorier: ,

Beskrivning

Aktivator för FBM 7 färgborttagare. Lätt biologiskt nedbrytbar. FBM Aktivator används för reaktivering av FBM 7.

SÅ HÄR GÖR DU
Beroende på mängden gods som avfärgas blir FBM 7 mindre aktiv. För att slippa byta ut badet kan man med jämna mellanrum tillsätta en aktivator. Tillsätt ca 1-2% aktivator. Ex. till ett bad innehållande 1000 liter FBM 7, tillsätter man 10-20 liter FBM AKTIVATOR.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
FBM AKTIVATOR är STARKT FRÄTANDE, använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Spill
Små mängder spolas bort med riklig mängd vatten. Större spill neutraliseras med en svag syra varefter det spolas bort med riklig mängd vatten. Kontakta räddningstjänst vid behov.