TCS 40

TCS 40 används för rengöring av fett, smuts och sot efter bränder. Rengör effektivt och skonsamt de flesta ytor.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

TCS 40 Används för rengöring av sot efter bränder. Lätt biologiskt nedbrytbar. Rengör effektivt och skonsamt de flesta ytor. Löser även effektivt fett och smuts.

SÅ HÄR GÖR DU
TCS 40 appliceras med lågtrycksspruta eller mopp. Spola av det upplösta sotet eller smutsen med högtryck om det är möjligt, eller använd fuktade trasor för att torka bort det upplösta sotet. Vid hårt sittande sotfläckar – bearbeta ytan med Scotchbright. Efterskölj med ljummet vatten.

Dosering
Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.
För svåra fläckar kan TCS 40 användas koncentrerat med ordentlig sköljning efteråt.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Fastbränt Fett, Fett, Luftföroreningar, Sot, fet smuts

Yta

Aluminium – eloxerad, Glas, Hårdplast, Industrimålade ytor, Målade fasadytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Plåt, Plexiglas, Trä – målat, Trä – obehandlat, Ytskyddade ytor