AGS 3502+

AGS 3502+ ger ett överlägset skydd mot klotter med en bibehållen frostskyddsgaranti för tegelfasader.

Ladda ner produktblad

Ladda ner Säkerhetsdatablad

 

 

Artikelnr: 35021 Kategori:

Beskrivning

Tegelfabrikanterna har en frostskyddsgaranti som upphör att gälla när ett medel påförs på teglets yta. AGS 3502+ är ett välbeprövat klotterskydd som har visat sig inte påverka teglets frostskyddsegenskaper, därav kommer Trion Tensid att överta tegelfabrikantens frostskyddsgaranti.

AGS 3502+ är ett allväders klotterskydd bestående av en vattenburen vaxdispersion, avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray, pensel och tectylklotter samt har en god motståndskraft mot tuschklotter. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. AGS 3502+ innehåller en uv-markör som gör det lätt att avgöra vilken produkt som pålagts ytan.

SÅ HÄR GÖR DU
Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3502+ kan appliceras med färgspruta, lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. Torktid mellan varje läggning beror på väderleken, ca 30 min – 3 timmar. AGS 3502+ kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen. OBS! 3 appliceringar av AGS 3502+ är ett minimum om man vill erhålla ett 10-årigt skydd.
Klotterborttagning utomhus:
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

Återskyddning av klotterskyddad yta:
Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3502+ med torktid mellan läggningarna.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.
Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

På ytan
Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i rumstemperatur i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.